Opptimalt frisk eller bare ikke syk!


Folkehelseinstituttet øverste leder Geir Stene-Larsen gikk nylig ut i media og sa at vi i Norge står ovenfor en epidemi av kroniske plager. Til enhver tid rapporterer rundt 30% av den voksne befolkningen kroniske smerter. 4 av 10 får kreft i Norge. Norge er på verdens toppen i tilfeller av hjerte og karsykdommer. Diabetes er en av de største folkesykdommene i Norge, og forekomsten øker. Det er sannsynlig at 200.000 i Norge har vitende eller uvitende diabetes. Lungesykdommen kols, type 2 diabetes og fedme øker i omfang. 940.000 nordmenn er overvektige, 141.000 av disse er sykelig overvektige. Det antas at 15- 20 prosent av barn mellom tre – 18 år har nedsatt funksjon på grunn av symptomer på psykiske lidelser som angst, depressjon og atferdsforstyrrelser. Til tross for dette sier Folkehelse instituttet og norske myndigheter at vi aldri har vært friskere. Vi er blitt veldig mye flinkere til å behandle syke mennesker, men er vi virkelig så friske som myndighetene skal ha det til? Det er dessverre veldig mye penger i å behandle syke mennesker, men lite penger i holde folk friske og utvikle god helse. Jeg hadde nylig en samtale med Geir Stene-larsen i Folkehelseinstituttet. Dette sa han til meg, når jeg lurte på hvorfor det sies at vi er friskere enn noen gang, til tross for at tallene som presenteres indikerer noe helt annet. ” Vi er friskere enn noen gang, på bakgrunn av at folk lever lenger og at man i dagens Norge får bedre medisinsk oppfølging enn tidligere”. Så Befolkningens helse er med andre ord ikke basert på livskvalitet og om vi faktisk er syke, men kun basert på hvor lenge helsevesenet klarer å holde oss i live? Han kunne ikke nekte for det, selv om han prøvde å pynte på min fremstilling.

Hvis man skulle gå ut med dagens teknologi og resurser og si at befolkningens helsetilstand er så dårlig som tallene tilsier, så ville det være en katastrofe. Dette er like mye et politisk spørsmål. De store tallene indikerer at befolkningens helse synker, til tross for dette så fremstiller myndighetene noe helt annet.

Men hvorfor er vi i 2010 så mye plaget av kroniske lidelser og livsstilsykdommer. Det er nok noe fundamentalt feil i hvordan vi betrakter oss selv og hvordan vi prioritere vår egen helse. De fleste menneskers inntrykk av sin egen kropp, er at den er et statisk biomekanisk maskineri. Men kroppen din består av hundre trillioner celler, som hvert eneste sekund foretar tusenvis av funksjoner i kroppen din. Så det er umulig for den å forbli den samme, fra sekund til sekund, minutt til minutt og time til time, men enda mindre fra uke til uke. Kroppen er stadig og kontinuerlig i forandring. Du kan ikke motsette deg forandring, men du kan bestemme deg for retningen du ønsker å bevege deg i.

God helse er derfor ikke et endepunkt eller en destinasjon. Det er en dynamisk prosess som hele tiden kan utvikles i positiv retning. Uavhengig av om du har smerter eller om du er syk.   I dagens helsevesen er man enten syk eller frisk, verken mer eller mindre. Vi er friske i mangel på sykdom og symptomer. Det vil si at hvis du ikke føler deg syk, har symptomer eller har fått en diagnose, så er du per definisjon frisk. Men hvor mange mennesker ser ikke du rundt deg hver dag, som er ”friske” per definisjon, fordi de ikke har en sykdom eller en diagnose, men de vibrerer ikke akkurat god helse heller. Hva kaller man denne gruppen, som verken er friske, men heller ikke syke i medisinsk forstand.

La meg bruke en analogi for å gjøre dette mer forståelig. Et mørkt rom blir kun definert ut fra hva det ikke er. Hvis du fjerner en vis mengde lysenergi i et rom, så ender du til slutt opp med en tilstand som vi har valgt å kalle mørke. Det samme er det med sykdom, hvis du fjerner en viss mengde livsenergi i kroppen din, så reduserer du kroppens evne til å ta vare på seg selv, og du ender til slutt opp i en tilstand som vi mennesker har valgt å kalle sykdom. Men fra å ha et veldig lyst rom, så må vi redusere lyskilden i stor grad før vi ender opp med en såkalt mørk tilstand i rommet. Det samme er det med kroppen vår. Mens kroppens livsenergi gradvis synker, så må den ned på et veldig lavt nivå før du begynner å få symptomer og før du blir alvorlig syk. Resultatet er at folk i dag er friske i mangel på sykdom og symptomer. Mange venter derfor helt til de er blitt syke før de prøver å utbedre og gjøre noe med helsen sin.

Vi sender bilen vår på service uten at det er noe galt med den. Vi drar til jevnlig kontroll hos tannlegen uten at det er noe galt med tennene våre. Men vi har ingen jevnlig kontroll for å undersøke om nervesystemet er i balanse og om du har et normalt bevegelses mønster i kroppen. De fleste oppsøker ikke en kiropraktor før de har fått veldig vondt. Men har du noen gang hørt en bilmekaniker som sier,  ”kom tilbake når bilen din har stoppet. Eller en tannlege som sier ” Jeg trenger ikke se deg før du må rotfylle” Hvis de fleste mennesker behandlet bilen sin like dårlig som de behandler sin egen kropp, så ville den ikke holdt lenge!

Hvis du har en god treningsøkt, så sier du ikke, ”Det var en fantastisk treningsøkt, nå trenger jeg forhåpentligvis aldri mer å trene». Du skjønner betydningen og ser nytten i at god form må ivaretas og utvikles. Men de fleste skjønner ikke at et velfungerende bevegelsesmønster og et nervesystem i balanse må ivaretas og utvikles. Folk går til en kiropraktor i håp om at de aldri trenger å komme tilbake.

Når noe ikke fungerer så må vi stille spørsmål ved det fundamentale. Vi må utfordre gamle paradigmer og normer for hva som er riktig. For å løfte helsen til befolkningen til et nivå som er tilfredsstillende.

Livet er en reise, ikke en destinasjon. Alt i livet forandrer seg kontinuerlig. Inkludert helsen og kroppen din. I ethvert øyeblikk så blir du enten svakere eller litt sterkere. Enten så vokser du og utvikler deg, eller så dør du. Du kan ikke motstå forandring, men du kan bestemme deg for retningen du ønsker å bevege deg i. God helse er en dynamisk og kontinuerlig prosess som hele tiden kan utvikles i positiv retning.

Vårt mål er ikke å få helsen din til et bestemt nivå, men kontinuerlig forbedre den. Vi er ikke fornøyd med å bare fjerne smerten. Vårt mål er å utvikle helsen din i positiv retning kontinuerlig, slik at du kan vokse sterkere og sunnere, hver dag, hver uke, hele året, ja så lenge du lever. Spørsmålet er Vil du være glad eller bare ikke lei deg. Vil du være smart eller bare ikke dum, Sunn eller bare ikke tjukk, Rik eller bare ikke fattig. Vil du gjerne være optimalt frisk eller bare ikke syk.

Som kiropraktor foretar jeg korreksjoner i systemet, slik at hjernen igjen kan kommunisere optimalt med kroppen din. Optimal kommunikasjon mellom hjernen og kroppen, vil gi den bedre mulighet for å styre og ta vare på seg selv!

Det er ditt liv, din mulighet og din fremtid.

Vi er her for å hjelpe deg.

Besøk oss her .

Med Vennlig Hilsen

Jørgen Ask
Fammiliekiropraktor
2 Tilbakemeldinger til “Opptimalt frisk eller bare ikke syk!”


Skriv et svar