Ditt første besøk


Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunkt for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å oppnå, og hvor du vil være i fremtiden.

Du kan oppleve at dine ideer om helse, hvem du er og livet generelt utvider seg, når du nå tar fatt på dine første steg sammen med oss. Vi behandler ikke spesifikke tilstander, men vi jobber med mennesker og ser på alle faktorer som påvirker din helse tilstand.

Vi vil stille deg mange spørsmål og gjøre en omfattende undersøkelse og analyse av deg som person. Dette for å være bedre i stand til å hjelpe deg og kunne tilfredsstille nettopp dine behov. I starten vil du få en del ny kunnskap og informasjon. Ved at du som pasient forstår en del viktige begreper og har grunnleggende kunnskaper om hvordan kroppen fungerer, er du også mye bedre i stand til å forstå hva vi gjør for å hjelpe deg. Du vil også lettere se betydning av de livstilsvalgene du gjør i fremtiden. Vi anbefaler at du leser grundig gjennom seksjonen
”Vår Filosofi” på vår hjemmeside. Under denne teksten vil du finne 2 skjemar, som vi ønsker at du fyller ut før du kommer til oss. Hvis du har mulighet, så print de ut og fyll de ut på forhånd. Slik at du kan ta de med inn ved første konsultasjon.

– Velkommen til oss
– Livstil spørsmål

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til oss. Vi håper og tror at ditt første besøk hos oss vil åpne opp dine øyne, og gi deg et nytt perspektiv på hva vi kan gjøre sammen for helsen din og livet ditt i fremtiden.

Med Vennlig Hilsen

Jørgen Ask
Kiropraktor