Behandlinger mot smerter i nerver, muskler og ledd

Bestill time

Undersøkelse — Priser — Behandlingsteknikker — Spørsmål og svar

Kiropraktisk behandling

Når du kommer til oss vil vi ta en grundig sykehistorie, der du med egne ord forsøker å beskrive hva som feiler deg. Med utgangspunkt i dette vil kiropraktoren stille en del utfyllende spørsmål for å få belyst relevante  sammenhenger og årsaksforhold. I tillegg vil vi orientere oss om evt. tidligere sykdommer og skader, medisinbruk, belastninger i hjemmet og arbeidssituasjon.

Undersøkelse

Undersøkelsen starter med at kiropraktoren inspiserer og analyserer pasientens kroppsholdning- og bygning, muskulatur og bevegelsesmønster. Kiropraktoren kartlegger deretter funksjon i nerve-, muskel- og skjelettsystemet systematisk for å lokalisere feilfunksjoner i ledd og muskulatur og vurdere om disse har sammenheng med pasientens symptomer. Kiropraktoren undersøker med hendene for å finne smertekilder i senefester, muskulatur, ledd og skjelettstrukturer. Alle ledd i bekken, ryggsøylen og nakke undersøkes med spesifikk palpasjon (undersøkelse med hendene) for leddlåsninger.

Priser

  • Førstegangskonsultasjon

    Kr. 850,-

  • Standard konsultasjon

    Kr. 650,-

Behandlingsteknikker

Best Teknikk

En lett behandlingsteknikk som jobber opp mot nervesystemet og underbevisstheten, for å korrigere emosjonelle mønstre som er linket opp  mot fysiske og kroniske plager.

Applied Kinesiologi

En teknikk hvor man bruker muskeltesting for å diagnostisere og behandle. Fordi nervesystemet kommunisere gjennom muskulatur, kan vi bruke disse signalene til å få en oversikt over kroppens tilstand.

Spørsmål og svar

Hvor lang tid bruker en kiropraktor?

Hos oss varer en førstegangskonsultasjon normalt mellom 40-60 min, hvis nødvendig vil vi også bruke 75 minutter. Vi tar den tiden det trenger. Påfølgende behandling vil normalt vare mellom 15 til 30 min.

Gjør behandling vondt?

Normalt ikke, men kiropraktikk er en fysisk behandling. Har man mye smerte kan det være litt sårt når man blir justert første gang — dette også fordi leddene er veldig stive og det er litt mer motstand i strukturen når man justerer den. De aller fleste som kommer til oss  synes justeringer eller leddmanipulasjon er en befriende og behagelig følelse.

Hvor lenge må jeg gå til behandling?

Etter en førstegangs-konsultasjon vil vi legge opp et behandlingsprogram som er tilpasset den enkelte. Ofte vil vi behandle deg litt hyppigere til å begynne med, før du går inn i en fase hvor vi trapper gradvis ned, etterhvert som funksjon og symptomer bedrer seg. Forebyggende og oppfølgende behandling vil bli diskutert med våre pasienter når skaden stabiliserer seg. Våre pasienter er delt inn i to grupper: de som ønsker akutt behandling for en eksisterende diagnose og påfølgende plager, og de som ønsker jevnlig oppfølgende behandling for å vurdere funksjon, også uavhengig av fysiske plager. Hva våre pasienter ønsker er ofte en kombinasjon av våre anbefalinger og hvilket utbytte den enkelte ønsker av det vi kan tilby.

Hvorfor har vi stort fokus på føtter?

Føttene er kontaktpunktet mellom kroppen og underlaget, derfor styres og guides mye av bevegelsen i resten av kroppen herfra. Feilstillinger i føttene vil ofte kunne forplante seg som belastningskader i resten av kroppen.

Vi vil alltid gjøre vårt beste for at du skal bli så raskt bra som mulig. I de aller fleste tilfeller vil vi forvente en bedring innen 3 uker.

Hvor raskt vil jeg bli bedre?

Dette er avhengig av flere forhold.

  Alder.

  Omfanget av skaden.

  Pasientens helse og vitalitet.


  Pasientens mentale fokus.

  Pasientens villighet til å ta imot råd og gjennomføre
forandringer.

  Kiropraktorens evne til å analysere og korrigere riktig

årsakssammenheng.